Σφραγίδες

  • Σε μηχανισμό
  • Ξύλινες
  • Στρόγγυλες
  • Τσέπης 

 Χαρτί Φωτοτυπίας

  • Χαρτί Α4
  • Χαρτί Α3